ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης μια ημέρα (24 ώρες).

Αν το ενοικιαζόμενο όχημα δεν επιστραφεί στον προκαθορισμένο χρόνο τότε: 

α) Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει την εταιρία μας.

β) Ο πελάτης επιβαρύνεται με το 20% της ημερήσιας χρέωσης ανα ώρα καθυστέρησης.

Το κόστος της επινοικίασης καταβάλεται άμεσα με την υπογραφή του συμβολαίου.

Επιστροφή χρημάτων μετά την υπογραφή του συμβολαίου δεν γίνεται δεκτή.

Ζημιές στα λάστιχα και στα τμήματα κάτω από τον κινητήρα δεν καλύπτονται από την ασφάλιση.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συμβόλαιο σε περίπτωση μη τήρησης των όρων του.

Η εταιρεία μας διαηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμά της σε περίπτωση απώλειας του οχήματος από τον ενοικαστή.

Η απλή ασφάλιση συμπεριλαμβάνεται στις αναγραφόμενες τιμές ενοικίασης.  

Το κόστος της μικτής ασφάλειας είναι 7 € για οποιαδήποτε κατηγορία αυτοκινήτου με συμμετοχή του ενοικιαστή, για την κατηγορία μέχρι Α - 300 €, κατηγορία  Β  μέχρι 450 € και κατηγορία C μέχρι 650 €. 

 Το όριο χιλιομέτρων ορίζεται στα 150 χιλιόμετρα ανα ημέρα. Η χρέωση κάθε χιλιομέτρου άνω των 150 km ορίζεται στα 30 λεπτά ανα χιλιόμετρο.

Από τις επτά (7) ημέρες ενοικίασης απεριόριστα χιλιόμετρα.